گرمایش از کف یا رادیاتور کدام نوع گرمایشی بهتر است ؟

گرمایش از کف یا رادیاتور

اگر نگاهی به بازار تجهیزات گرمایشی داشته باشیم متوجه خواهیم شد تعدادی از مصرف کنندگان به دنبال خریدو نصب سیستم های گرمایش از کف هستند و تعداد دیگری به دنبال سیستم های رادیاتوری. حال علت این تفاوت سلیقه در چیست ؟ و کدام نوع گرمایشی بهتر است پکیج یا رادیاتور . در این مقاله تیم […]